HALLITUS TIEDOTTAA

Hallituksen kokouksesta 7-2018

Informatiivisten asioiden lisäksi kokouksessa ei ollut käsiteltävänä varsinaisia päätösasioita.

Seuraava kokous 16.8.2018.

Hallituksen kokouksesta 6-2018

Hallitus päätti yksimielisesti ettei Sääksissä oteta käyttöön aiemman kaltaisia yöpymisvelvoitteita.

Kummallakin alueella on suoritettu keväällä turvakävely.

Hallitus nimesi Arja Sirénin yhdistyksen tietosuojayhteyshenkilöksi.

EU:n tietosuoja-asetukseen liittyvät tarvittavat rekisterit hyväksyttiin hallituksen toimesta. Ne noudattavat pitkälti liitosta saatuja mallirekistereitä. Rekistereistä löytyy lisätietoa näiltä yhdistyksen kotisivuilta.

Hallitus päätti tilata vaunulippuja ja treffilippuja tarvikemyyntiin. Kumpiakin lippuja on ostettavissa alueilta.

Seuraava kokous 13.6.2018

_______________________________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 5-2018

Hallitus hyväksyi ehdotuksesta Petra Kaltevan valinnan Sääksitoimikuntaan.

Hallitus hyväksyi VihtiPark toimikunnan ehdotuksesta viiden vuoden pitkäaikaiskausipaikkojen myynnin.

Hallitus hyväksyi VihtiParkin kausipaikkahintoihin lievän korotuksen alkaen 1.5.2018.

Hallitus hyväksyi VihtiParkin huoltorakennuksen ympärille tehtävien maisemointiin liittyvän projektin.

Hallitus hyväksyi hankittavaksi isäntäkäyttöön sähkökäyttöisen kolmipyörän.

Tietosuoja-asetus astuu voimaan 24.5.2018. Päätettiin pyytää asiantuntijaa liitosta käymään läpi kanssamme tarvittavia toimenpiteitä.

Seuraava kokous 22.5.2018

________________________________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 4-2018

Hallitus päätti tehtyihin selvityksiin perustuen ettei kassajärjestelmiä toistaiseksi uusita. Jatketaan kartoituksien tekemistä.

Käsiteltiin ja hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös yhdistyksen kevätkokoukselle esitettäväksi.

Seuraava kokous 9.4.2018.

_________________________________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 3-2018
Ylimääräinen päätöskokous

Hallitus kävi läpi Vantaan kaupungin ja SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n välisen maanvuokrasopimuksen (Rauhaniemi/VihtiPark), joka hallituksen toimesta yksimielisesti hyväksyttiin.

___________________________________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 2-2018

Yhdistyksen virallinen jäsenmäärä oli 31.12.2017 yhteensä 1150, kasvua vuoden aikana 25 jäsentä.

Vahvistettiin yhdistyksen viestintäsuunnitelma vuodelle 2018.

Päätettiin vuoden 2017 huomionosoituksien saajista.

Päätettiin pitää yhdistyksen kevätkokous 3.5.2018 VihtiParkin huoltorakennuksessä.

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 28.2.2018.

____________________________________________________________________
Hallituksen kokouksesta 1-2018
Hallituksen järjestäytymiskokous

Kokouksessa tehdyt valinnat
- Varapuheenjohtaja Jari Nurmi
- Sihteeri Riitta Lempiäinen
- Jäsenkirjuri Riitta Lempiäinen
- Rahastonhoitaja Sirkka Miettinen
- PR-henkilö Raimo Kosonen
- Matkailuasiamies Raimo Kosonen
- Yhdistyksen turvapäällikkö Antti Östman
- Sääksin turvallisuuspäällikkö Jari Nurmi
- VihtiParkin turvallisuuspäällikkö Ari Lehto
- Sääksin nuorisotiimin yhteyshenkilö Arja Siren
- VihtiParkin nuorisotiimin yhteyshenkilö Sinikka Laine
- ESMY edustajat Raimo Kosonen ja Kauko Mäkelä
- Yhdistyksen tiedottaja Katri Punnonen

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 16.1.2018.

___________________________________________________________________
Hallituksen kokouksesta 12-2017

Todettiin että Sääksissä Hyvinkään kaupungin toimesta pidetty puukatselmus sujui hyvin.

Todettiin että alueiden kassajärjestelmien uusiminen tarvitsee lisäselvityksiä.

Vuoden 2017 hallitus päätti toimintansa tähän kokoukseen.

____________________________________________________________
Hallituksen kokouksesta 11-2017

Lehtitoimikunnan vuosikokous pidetään SFC VihtiParkissa 14.12.2017.

Nuorisotiimi tekee jutun Sääksin Säpinöistä seuraavaan lehteen.

VihtiParkissa pidetään Vantaan kaupungin toimesta harmaavesikatselmus 8.11.2017.

Hallitus hyväksyi yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa esitettävien asioiden sisällön.

Seuraava kokous 13.12.2017.

___________________________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 10-2017

Sääksitoimikunta suunnittelee ehdotuksen Sääksin alueen uudesta hinnoittelumallista.

Hallitus vahvisti Sääksitoimikunnan kokoonpanon vuodelle 2018.

Hallitus päätti hankkia VihtiParkkiin työkaluvarastokontin.

Kassajärjestelmien uusimisesta pidetään demo VihtiParkissa 15.10.2017.

Hallitus läpikävi talousarvioluonnoksen vuodelle 2018, hyväksyminen tapahtuu seuraavassa kokouksessa.

Seuraava kokous 01.11.2017.

_____________________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 09-2017

Lasten leikkialueen turva-aita on myös Sääksin osalta valmis.

Alueilla suoritetaan turvakatselmus ennen talvikautta.

Päätettiin kiirehtiä alueiden kassajärjestelmien uudistamista.

Hallitus vahvisti SFC Vihtipark toimikuntavaalien tuloksen.

Sääksin toimikuntavaalit pidetään 30.9.2017

Seuraava kokous 4.10.2017

_____________________________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 08-2017

Päätettiin pitää yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous tiistaina 7.11.2017 alkaen klo 19.00, paikka SFC VihtiPark huoltorakennus.

Hallitus hyväksyi Minna Karttusen eronpyynnön hallituksesta. Katariina Asp jatkaa hänen tehtäväänsä yhdistyksen jäsenkirjurina.

Hyväksyttiin Sääksin karaokelaitteita varten kaiuttimien ja langattomien mikrofonien hankinta.

Alueiden nuorison ja lasten yhteinen Seikkailupuistoretki toteutuu 12.8.2017.

Rantatreffit olivat menestys, osallistujamäärä suurin mitä alueella on koskaan ollut.

SFC VihtiParkin lasten leikkipaikan turva-aita on valmis. Sääksin vastaavan pystytys tapahtuu 15.8. jälkeen.

Seuraava kokous 6.9.2017.

______________________________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 07-2017

Hallitus hyväksyi pientyöryhmän ehdotuksen pienillä kokouksessa tehdyillä muutoksilla; kausipaikan käyttösopimuksen, Sääksitoimikunnan hyväksymät Sääksin säännöt, Sääksin pikaturvaoppaan ja Sääksin pelastussuunnitelman. Ko. dokumentit ovat voimassa alkaen 31.5.2017.

SFC VihtiParkin aluetoimikunta valmistelee kokouksessaan 10.6. Sääksin nyt hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta vastaavat dokumentit. Kierrättää ne sovitun menettelytavan mukaisesti hallituksen hyväksyttävänä.

Päätettiin hankkia VihtiParkkiin polkuvene.

Päätettiin hankkia kolme kevytrakenteista pihatelttaa alueiden yhteiseen käyttöön.

Seuraava kokous 1.8.2017.

________________________________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 06-2017

Päätettiin säilyttää kausipaikkalaisten maksumenettelytapa ennallaan Sääksin Säpinöiden osalta.

Päätettiin hankkia Sääksiin lasten leikkialueelle uusi turva-aita.

Yhdistykselle ehdotetut uudistetut säännöt hyväksyttiin yksimielisesti yhdistyksen kevätkokouksessa.

Vantaan kaupungin katselmus SFC VihtiParkissa tapahtuu 7.6.2017.

Päätettiin perustaa pientyöryhmä suunnittelemaan uutta kausipaikkasopimusta. Työryhmän esitys käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Alueiden nuorisotiimit suunnittelevat yhteistä myöhemmin kesällä tapahtuvaa seikkailipuistoretkeä.

Seuraava kokous 31.5.2017.

_______________________________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 05-2017

Päätettiin tehostaa SFC VihtiParkin vapaiden kausipaikkojen markkinointia.

Jätehuollon osalta päätettiin, ettei alueilla siirtyminen "syväkeräys"-astioihin ole kustannustehokas ratkaisu tällä hetkellä.

Päätettiin hyväksyä yhdistyksen sääntömuutosehdotus käsiteltäväksi yhdistyksen kevätkokoukseen 4,5.2017.

Päätettiin hankkia uusi turva-aita SFC VihtiParkin lasten leikkialueen ympäri, sekä käynnistettiin toimenpiteet vastaavan aidan hankkimiseksi Sääksin alueelle.

Seuraava kokous 9.5.2017.

_________________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 04-2017

Hallitus totesi että kummallakin alueella turvavälisuosituksien edellyttämät toimenpiteet on toteutettu.

Lasten leikkikenttien aitauksien uusimisen suunnittelu jatkuu.

Hallitus hyväksyi omalta osaltaan tuloslaskelmat ja toimintakertomuksen vuodelta 2016.

Sääntömuutosehdotuksen käsittely jatkuu saadun palautteen perusteella. Hallituksen tavoitteena on saada yhdistyksen kevätkokoukseen tuotava ehdotus valmiiksi seuraavassa kokouksessa.

Seuraava kokous 11.4.2017.

________________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 03-2017

Päätettiin kilpailuttaa kevään aikana Sääksin ja VihtiParkin kulutustavarahankinnat

Esmy on päättänyt kokouksessaan tammikuussa jatkaa toimintaansa. Vuonna 2017 puheenjohtajana toimii Paul Björkqvist, varapuheenjohtajana Olof Bussman ja sihteerinä Raimo Kosonen.

Amiedu on lahjoittanut VihtiParkkiin leikkimökin lapsille.

Todettiin kummankin alueen katsastuskuvioiden olevan kunnossa.

Hyväksyttiin yhdistyksen sääntömuutosehdotus jatkosuunnittelun perustaksi.

Seuraava kokous 21.3.2017.

_______________________________________________________________

Yhdistyksen huomionosoitukset vuodelta 2016

Yhdistyksen hallituksen päätöksellä on myönnetty seuraaville henkilöille huomionosoitukset vuodelta 2016
- Vuoden Nuusku Sirkka Miettinen
- Yhdistyksen standaarit Minna Karttunen, Ari Lehto ja Riitta Lempiäinen
- Vuoden ideamalja Antti Östman
- Sääksidiplomi Arja Siren
- VihtiPark kunniakirja Katja Joukainen, Katri ja Timo Punnonen

Lisäksi yhdistyksen anomuksesta on hyväksytty Jari Lemmetyiselle liiton Ansiolevyke,

_______________________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 2-2017

SFC Kerava ry on hyväksytty lehtitoimikunnan toimesta mukaan SFC Kuutoset+ jäsenlehden yhteistyöhön.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään Sääksissä 4.5.2017 alkaen kello 19.00.

Päätettiin käynnistää jäsenistölle suunnattu sähköpostiosoitteiden varmennus- ja keräysprosessi.

Päätettiin jatkotoimenpiteistä alueilla olevien kausipaikkalaisten katsastamattomien vaunujen osalta.

Seuraava kokous 7.2.2017.

________________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 1-2017
Hallituksen järjestäytymiskokous

Kokouksessa tehdyt valinnat
- Varapuheenjohtaja Jari Nurmi
- Sihteeri Katariina Asp
- Jäsenkirjuri Minna Karttunen
- Rahastonhoitaja Sirkka Miettinen_
- PR-henkilö Raimo Kosonen
- Matkailuasiamies Raimo Kosonen
- Yhdistyksen turvapäällikkö Antti Östman
- Sääksin turvallisuuspäällikkö Jari Nurmi
- VihtiParkin turvallisuuspäällikkö Ari Lehto
- Sääksin nuorisotiimin yhteyshenkilö Arja Siren
- VihtiParkin nuorisotiimin yhteyshenkilö Katja Joukainen
- ESMY edustajat Raimo Kosonen ja Kauko Mäkelä
- Yhdistyksen tiedottaja Riitta Lempiäinen sekä varalla Katri Punnonen

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 4.1.2017.

_______________________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 12-2016

Liitosta ovat saapuneet uudet mallisäännöt. Näiden pohjalta hallitus valmistelee sääntömuutosehdotuksen kevätkokoukseen 2017.

SFC VihtiParkkiin on liittohallituksen toimesta hyväksytty Vankkurihymiö vuosille 2017-2019.

Vuoden 2016 hallitus päätti työskentelynsä.

_______________________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 11-2016

VihtiParkin "Vankkurihymiöön" liittyvä katselmus tapahtuu 5.11.2016.

Molempien alueiden lasten leikkikenttien aitojen uusiminen on siirretty tapahtuvaksi ensi vuoden keväällä.

Karaokelaitteiden hankinta Sääksiin toteutetaan välittömästi.

Hyväksyttiin hallituksen osalta talousarvioehdotus ensi vuodelle tulevan syyskokouksen käsiteltäväksi.

ESMY:n Hyväntekeväisyystreffien tuotto 11111€ luovutetaan Sairaalaklovnit Ry:lle Lastenkilinikalla 1.11. klo 11. Luovuttajina toimivat Kaj Saarinen (ESMY PJ) sekä Raimo ja Marikka Kosonen.

Alueiden sähkösopimuksien kilpailuttaminen on loppusuoralla.

Seuraava kokous 1.12.2016

_______________________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 10-2016

VihtiParkkiin on tullut tarjous kaupalliselta taholta espanjalaisen illan järjestämisestä kesällä 2017. Päätettiin lähteä mukaan ja viedä asiaa eteenpäin.

Hallitus hyväksyi Sääksitoimikunnan uudet jäsenet vuosille 2017-18. Vaalitoimitusta ei tarvittu, ehdokkaita oli sama määrä kuin avoimia paikkoja.

Hallitus vahvisti VihtiParkin toimikuntavaalien tuloksen.

Karaokelaitteet hankittu VihtiParkkiin. Hallitus päätti hankkia Sääksiin vastaavat laitteet niiden toiminnallisuuden varmistuttua.

Hallitus hyväksyi VihtiParkin lisäparkkipaikkojen tekemiseen tarvittavan investoinnin.

VihtiParkin katselmus Vankkurihymiön mahdollista saamista varten tapahtuu 8.10.2016.

Seuraava kokous 26.10.2016

______________________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 09-2016

Sääksin mobiiliyhteyskokeilu on toiminut moitteettomasti. Molempien alueiden yhteydet muutetaan olemassaolevista kiinteistä yhteyksistä 4G mobiiliyhteyksiksi.

Päätettiin myöntää määräraha uuden opastetaulun hankkimiseksi Sääksiin.

Päätettiin käynnistää sähkön hankinnan osalta kilpailutuskierros.

Päätettiin selvittää karaokelaitteiden hankintaa alueille.

Seuraava kokous 21.9.2016

______________________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 08-2016

Hyväksyttiin muutos toimikuntavaalien sääntöihin - "Toimikuntavaalit järjestetään viimeistään syyskuun viimeinen päiva tai muuna toimikunnan määräämänä ajankohtana aikaisemmin".

Päätettiin tehdä huoltorakennukseen tarvittavien uusien hanojen hankinta.

Päätettiin kutsua Vantaan kaupungin henkilöitä tutustumiskäynnille VihtiParkkiin saunan ja iltapalan merkeissä.

Kartat pelastussuunnitelmia varten on päivitetty molemmilla alueilla.

Päätettiin yhdistyksen syyskokouksen ajankohdaksi 23.11.2016, alkaen klo 19.00. Pitopaikkana on VihtiParkin huoltorakennus.

Seuraava kokous 24.8.2016

_______________________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 07-2016

Vantaan kaupungin katselmus VihtiParkissa suoritettu, alueen suhteen ei huomautettavaa.

Anomus Vankkurihymiön saamiseksi VihtiParkkiin on lähetetty liittoon.

Nuorisotiimi on toteuttanut retken Sveitsin elämyspuistoon.

Kausipaikkalaisten vaunujen katsastuksesta päätettiin pitää voimassa aiemmin tehdyt päätökset, vaunussa pitää olla koko ajan voimassa oleva katsastus.

Seuraava kokous 27.7.2016

______________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 06-2016

Vantaan kaupungin katsemus pidetään VihtiParkissa 27.5.2016.

Sääksiin tehtiin uuden videotykin hankintapäätös.

Hyväksyttiin VihtiParkin kesätiskipaikkaan uuden lämminvesivaraajan hankinta sekä sähkötolppien uusintaan tarvittava määräraha.

Seuraava kokous 15.06.2016

______________________________________________________

Hallituksen kokouksesta 05-2016

Odotetaan päätöstä Vantaan kaupungilta VihtiParkin puiden kaadosta.

Vantaan kaupungille on annettu selvitys tiedusteluun imeytyskenttiin liittyvistä toimenpiteistä.

Turvavälisuosituksiin liittyvät toimenpiteet ovat käynnistyneet kummallakin alueella.

VihtiParkin lasten leikkipuistoon päätettiin tehdä uusi aita ja hankkia sinne tarvittava turvahiekka.

VihtiParkista päätettiin tehdä uudet kuvat ja tiedot matkailuoppaaseen 2017.

Seuraava kokous 26.5.2016

Hallituksen kokouksesta 04-2016

Hallitus hyväksyi yksimielisesti tilinpäätösluonnoksen vuodelta 2015.

Hallitus hyväksyi VihtiParkkiin tramboliinin hankinnan.

Päätettiin tehostaa sähkön käyttöön liittyvää tarkkailua. Korostettiin sähkömaksujen hoitamista kausittain aiemmin sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Seuraava kokous pidetään 26.4.2016

Yhdistyksen hallituksen myöntämät huomionosoitukset 2015

Vuoden Nuusku: Jari Nurmi

Yhdistyksen standaari: Sirkka Miettinen

Sääksi diplomit: Markku Kallonen, Pertti ja Pia Korkalainen, Riitta Lempiäinen, Atte Tuomisto ja Keijo Vettentaus

VihtiPark diplomit: Pasi Aaltonen, Sami Isomäki, Matti
Myllylä, Jukka Sassi ja Yrjö Sassi

Vuoden malja: Raimo Kosonen, Onnistuneista 40-vuotisjuhlien
järjestelyistä

VihtiPark kunniakirja: Jani Savolainen, Vuoden
VihtiParkin putkimies

Hallituksen kokouksesta 03-2016

Hallitus hyväksyi yhdistyksen tiedottamisen tehostamiseen
liittyvän viestintäsuunnitelman.

Hallitus hyväksyi Sääksin alueen peruskorjauksiin esitetyt määrärahat; Saunan lattian korjaukset, Riemikseen uudet lämpöpatterit sekä saunan lämminvesisysteemin uusiminen.

Jatketaan VihtiParkin suunnitelmia mahdollisten
lisävaunupaikkojen- ja autopaikkojen tiimoilta.

Seuraava kokous pidetään 21.3.2016.

Hallituksen kokouksesta 02-2016

Yhdistyksen kevätkokous päätettiin pitää 3.5.2016
VihtiParkin huoltorakennuksessa alkaen klo 19.00. Kahvitarjoilu ja
jäsenkorttien tarkastus alkaen 18.30.

Käsiteltiin yhdistyksen tiedottamisen tehostamiseen
liittyvää viestintäsuunnitelmaa. Toimikuntien jatkokäsittelyn jälkeen
seuraavassa hallituksen kokouksessa hyväksyntä tarkennetuista toimintatavoista.

Perinteiset "Haastepilkkikisat" Nurmijärven
yhdistyksen kanssa järjestetään 5.3.2015 VihtiParkissa.

Seuraava kokous pidetään 23.2.2016.

Hallituksen kokouksesta 01-2016
Hallituksen järjestäytymiskokous.

Kokouksessa tehdyt valinnat;
- Varapuheenjohtaja Jari Lemmetyinen
- Sihteeri Katariina Asp
- Jäsenkirjuri Minna Karttunen
- Rahastonhoitaja Sirkka Miettinen
- PR-henkilö Raimo Kosonen
- Matkailuasiamies Raimo Kosonen
- Yhdistyksen turvallisuuspäällikkö Antti Östman
- Sääksin turvallisuuspäällikkö Jari Nurmi
- VihtiParkin turvallisuuspäällikkö Ari Lehto
- Sääksin nuorisotiimin yhdyshenkilö Arja Siren
- VihtiParkin nuorisotiimin yhdyshenkilö Katariina Asp
- ESMY:n edustajat Raimo Kosonen ja Kauko Mäkelä
- Yhdistyksen tiedottaja Riitta Lempiäinen

Seuraava kokous pidetään 14.01.2016