Hallitus tiedottaa 2020

Yhdistyksen hallitus tiedottaa koronavirustilanteesta päivitetty 24.6.2020

Yhdistyksen KEVÄTKOKOUS siirretään pidettäväksi SYYSKOKOUKSEN yhteyteen.


Poikkeustilanteen vuoksi säännöistä voidaan poiketa ja siirsimmekin kevätkokouksen syyskokouksen yhteyteen.

SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n hallitus

Ehdotus kokouksen käsiteltäväksi esitettävästä asiasta tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kuukausi ennen kokousta. Kokouksessa käsittelyyn otettavat esitetyt asiat ovat luettavissa yhdistyksen kotisivulla 10 päivää ennen yhdistyksen kokousta.

Tiedote hallituksen kokouksesta 8/2020

Kokous 23.6.2020

- Juhannus meni alueilla hyvin ja vierailijoita oli paljon
- Perinteisen nuorison kesäretken sijasta päädyttiin suunnittelemaan yhteistä toimintapäivää VihtiParkissa 8.-9.8.
- Sääksiin hankitaan valvontakamerat keskusalueelle ja portaikkoon
- VihtiParkiin on hankittu kesävesipumppu rikkoutuneen tilalle, saunaremontti on valmis
- Alueilla luovutaan yli 70-vuotiaiden erityisestä suojaamisesta koronavirusta vastaan, nojaten valtioneuvoston (23.6.2020) ja SF-Caravanin tekemään erityissuositusten purkuun

Seuraava kokous on 18.8.2020.

Tiedote hallituksen kokouksesta 7/2020

Kokous 2.6.2020

- Sääksi ja VihtiPark avattiin vierailijoille poikkeusjärjestelyin 1.6.2020
- Aluetoimikunnat tekevät erikoisjärjestelyitä isäntävuoroihin koronan riskiryhmien suojaamiseksi
- Heinäkuun kokouksessa päätetään mahdollisesta nuorison kesäretkestä
- Sammuttimet ja niiden merkkitolpat ovat nyt Sääksissä ja VihtiParkissa Vankkurihymiö-vaatimusten mukaiset
- VihtiParkin infran parantamisen toteutus aloitetaan kesäsesongin jälkeen syyskuussa

Seuraava kokous on 23.6.2020.

Tiedote hallituksen kokouksesta 6/2020

Kokous 5.5.2020

- Kuutoset+ 2/2020 ilmestyi 24.4, lehdessä oli ilmoitus yhdistyksen kevätkokouksen siirrosta syyskokouksen yhteyteen
- Juhannustreffit VihtiParkissa, Rantatreffit ja Yhdistyksen 45-vuotisjuhlat perutaan koronan vuoksi
- Alueet pidetään toistaiseksi suljettuina lyhytaikaisilta vierailijoilta
- Päätettiin tarjota usean kuukauden mittaisia kuukausipaikkoja, joihin ei normaalistikaan kuulu isäntävelvoitetta, ja sähkö maksetaan kulutuksen mukaan tai päivähinnalla
- Sääksin hankesuunnitelmaehdotuksesta sovittiin toteutettavaksi aita saunan laiturin reunaan sekä mahdollisuuksien mukaan saunaremontin käynnistäminen
- VihtiParkin hankesuunnitelmaehdotuksesta sovittiin toteutettavaksi terassi trampoliineille, nurmialueiden kunnostus sekä kioskin muutostyöt

Seuraava kokous on 2.6.2020.

Tiedote hallituksen kokouksesta 5/2020

Kokous 31.3.2020

- Koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa hallituksen kokoukset ovat säännöistä poiketen päätösvaltaisia, vaikka kaikki osallistuvat kokoukseen etänä.
- Myös toimikuntien ja työryhmien kokoukset pidetään etänä.
- Koronavirusepidemian aikana yhdistys toimii THL:n ja SF-Caravanin ohjeiden mukaisesti. Yhdistys tiedotti koronaviruksen aiheuttamista muutoksista alueilla 19.3.2020. Alueet suljettiin vierailijoilta ja vain välttämättömät palvelut jätettiin kausipaikkalaisten käyttöön.
- Yhdistyksen sääntöjen mukaan Kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa. Poikkeustilanteesta johtuen kokous on kuitenkin mahdollista pitää myöhemmin. Päätettiin pitää Kevätkokous yhdistyksen Syyskokouksen yhteydessä syys-marraskuussa. Ilmoitus kokousajan muutoksesta ehtii lehteen Kuutoset+ 2/2020.
- Ajotaitokilpailu ja alueiden kevättalkoot peruutettiin. Juhannustreffien, Rantatreffien ja yhdistyksen 45-vuotisjuhlien osalta seurataan vielä tilannetta.

Hallitus toivottaa jäsenille hyvää ja aurinkoista kevättä, poikkeusoloista huolimatta!

Seuraava kokous on 5.5.2020.

Tiedote hallituksen kokouksesta 4/2020

Kokous 5.3.2020

- Alueet tekevät vuodelle 2020 hankesuunnitelman kaikista kehitystehtävistä ja uusista hankinnoista hallituksen toukokuiseen kokoukseen mennessä.
- Päätettiin tilata VihtiParkiin juhannusaatoksi orkesteri. Sovittiin juhannuspaketin hinnaksi vierailijoille 70€, sisältäen valosähkön. VihtiParkin kausipaikkalaiset maksavat juhannuksesta 10€ ohjelmamaksun.
- Rantatreffit siirretään pidettäväksi 31.7.-2.8.2020.
- 10-vuotis-TalviCaramba ajettiin 22.2. myrskysäässä. Illalla juotiin kakkukahvit.
- Teltat ja matkailuajoneuvot eivät kuulu yhdistyksen vakuutuksen piiriin. Kausipaikkalaisia muistutetaan siitä, että ilkivalta korvataan vaunun omasta ilkivaltavakuutuksesta. Samalla pyydetään varmistamaan oman vakuutuksen kattavuus.
- Hallitus päätti Jeemly-kassajärjestelmän käyttöönottoprojektin. Jeemly toimii hyvin ja tukiorganisaatio on sovittu.
- Hallitus hyväksyi 2019 tuloslaskelman ja allekirjoitti tilinpäätöksen.
- Hallitus hyväksyi esitellyn toimintakertomusehdotuksen 2019.

Seuraava kokous on 31.3.2020.

Tiedote hallituksen kokouksesta 3/2020

Kokous 13.2.2020

- VihtiPark myy matkailuajoneuvon talvisäilytyspaikkoja Talon takana välille 1.9.-30.4., hinta 40€/kk. Säilytysalueella ei voi majoittua eikä käytettävissä ole sähköä.
- Sääksin Nuorisotiimin vetäjäksi on valittu Neela Sirén.
- Raimo Kosonen toimii Kuutoset+ -lehden päätoimittajana 2020 loppuun.
- Jeemlyn koulutukset kouluttajille ja kevään isännille ovat käynnissä.
- Yhdistyksen 45-vuotisjuhlien ideointipalaveri pidetään 14.3.2020 klo 12 VihtiParkissa.
- Yhdistyksen tiedottamisen suunnittelutyöryhmä käynnistyy tiedottaja Katri Punnosen vetämänä.
- Todettiin tarve järjestää yhdistyskoulutusta hallitukselle ja toimikunnille.

Seuraava kokous on 5.3.2020.

Tiedote hallituksen kokouksesta 2/2020

Kokous 15.1.2020

- SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n virallinen kokonaisjäsenmäärä 31.12.2019 oli 1 163. Lisäystä 1 verrattuna vuoteen 2018.
- VihtiParkin järjestäytymiskokouksessa valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi Jari Lemmetyinen, varapuheenjohtajaksi Petri Eloranta ja sihteeriksi Tuula Kanerva.
- Uusi Jeemly-kassajärjestelmä on ollut tuotantokäytössä Sääksissä ja VihtiParkissa vuoden alusta lähtien. Merkittäviä ongelmia ei ole ollut.
- Yhdistyksen kevätkokous päätettiin pitää Sääksissä 6.5.2020 klo 19. Aloitetaan jäsenyyksien tarkastuksella ja kahveilla klo 18:30.
- Talvi Caramba 22.2.2020 Rajamäessä, treffipaikkana Sääksi.
- SFC Hyvinkään seudun ja SFC Nurmijärven yhteinen Pilkkikisa VihtiParkissa 7.3.2020. Jäävaraus!
- Ajotaitotapahtuma 16.5.2020.
- Rantatreffit 24.-26.7.2020.
- Sääksissä yhdistyksen 45-vuotistreffit, 4.-6.9.2020.
- VihtiPark myy talven seisontapaikkoja talon takana hintaan 160€.

Seuraava kokous on 13.2.2020.

Tiedote hallituksen kokouksesta 1/2020

Hallituksen järjestäytymiskokous 12.12.2019.
Puheenjohtaja Arja Sirén.

Kokouksessa tehdyt valinnat:
- Varapuheenjohtaja Petri Eloranta
- Sihteeri Riitta Lempiäinen
- Jäsenkirjuri Riitta Lempiäinen
- Rahastonhoitaja Sirkka Miettinen
- PR-henkilö Arja Sirén
- Matkailuasiamies Arja Sirén
- Yhdistyksen turvallisuuspäällikkö Jari Lepistö
- Sääksin turvallisuuspäällikkö Jari Lepistö
- VihtiParkin turvallisuuspäällikkö Jari Lemmetyinen
- Yhdistyksen tiedottaja Katri Punnonen
- Yhdistyksen tietosuojayhteyshenkilö Jari Lepistö
- Yhdistyksen some-vastaava Katri Punnonen

Seuraava kokous on 15.1.2020.

Tiedote hallituksen kokouksesta 12/2019

Kokous 11.12.2019

- Sääksitoimikunnan 2020 järjestäytymiskokouksessa valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi Jari Nurmi, varapuheenjohtajaksi Jari Lepistö ja sihteeriksi Petra Kalteva. Hallitus hyväksyi Arja Sirénin pyynnön
irtisanoutua kaikista Sääksitoimikunnan tehtävistä, kun hän vuoden alussa aloittaa SF Caravan Hyvinkään seutu ry:n hallituksen puheenjohtajana.
- Sääksissä vuonna 2020 aurauksen, hiekoituksen ja polttopuiden toimittaja on
Heikki Runsten.
- VihtiParkin infran parantamisen suunnittelu käynnistetään heti niin, että työt saataisiin käyntiin keväällä.
- Uudet kassajärjestelmät on saatu alueille koulutuskäyttöön.
- Hallituksen puheenjohtaja Raimo Kosonen luovutti puheenjohtajan nuijan seuraajalleen Arja Sirénille.

Seuraava kokous eli 2020 järjestäytymiskokous on 12.12.2019.

Tiedote SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n Syyskokouksesta 2019

- Kokous pidettiin 13.11.2019 VihtiParkissa.
- Kokouksessa oli läsnä 80 äänioikeutettua yhdistyksen jäsentä.
- Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.

- Hallituksen puheenjohtajana 27 vuotta toiminut Raimo Kosonen ilmoitti kokouksessa jäävänsä eläkkeelle puheenjohtajan tehtävästä. Äänestyksen jälkeen valittiin kauden 2020-2021 hallituksen puheenjohtajaksi Arja Sirén.

- Hallituksen jäseniksi kaudeksi 2020-2021 äänestettiin Petri Eloranta, Petra Kalteva, Jari Lemmetyinen ja Janne Liimatainen. Sirkka Miettinen valittiin Arja Sirénin tilalle hallitukseen kaudeksi 2020. Lisäksi varajäseniksi tulivat Atte Tuomisto ja Antti Östman. Hallituksessa jatkavat kauden 2020 Riitta Lempiäinen, Virva Letto ja Jari Nurmi.

- Tilintarkastajaksi valittiin HT-tilintarkastaja, Timo Packalén.
- Varatilintarkastajaksi valittiin HT-tilintarkastaja, Pauliina Kallio.
- Hyväksyttiin hallituksen esitys säilyttää jäsenmaksut ennallaan 2020.
- Hyväksyttiin hallituksen esitys säilyttää toimihenkilöille maksettavat korvaukset ennallaan 2020.
- Talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa vuodelle 2020.
- Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen ja toivotti jäsenille hyvää alkavaa talvea ja kaikkea hyvää.

Tiedote hallituksen kokouksesta 11/2019

Kokous 7.11.2019

- Yhdistyksen ajotaitotapahtuma on sovittu järjestettäväksi 16.5.2020. Kurssi on alkeiskurssi, mutta myös ajotaitomerkkejä voi suorittaa.
- Viikonloppu 15.-17.11. on alustavasti varattu uuden kassajärjestelmän asennuksille. Käyttöönoton tavoiteajankohta on vuodenvaihde.
- Hallitus hyväksyi talousarvioehdotuksen ja toimihenkilöiden korvaukset vuodelle 2020 sekä Syyskokouksen esityslistan.

Hallitus päätti seuraavista hintamuutoksista molemmilla alueilla:
- kWh-hinta nostetaan 0,25€ -> 0,30€, 1.1.2020 maksettavista maksuista alkaen, perusteena siirtohintojen jatkuva nousu
- Vuorokausimaksun lisäksi vierailija voi ympäri vuoden maksaa sähkön kWh-mittarin mukaan, minimimaksu on 3€ per vierailu
- Ilman kWh-mittaria sähkömaksu on kesällä 5€ ja talvella 10€ per vuorokausi
- Vierailija voi myös jättää sähkön kytkemättä, jolloin siitä ei veloiteta.

Seuraava kokous 11.12.2019.

Tiedote hallituksen kokouksesta 10/2019

Kokous 9.10.2019

- Yhdistyksen Syyskokous pidetään 13.11.2019 VihtiParkissa klo 19. Jäsenyyden tarkastus ja kahvit 18:30.
- Päätettiin järjestää vuosien tauon jälkeen yhdistyksen ajotaitotapahtuma keväällä 2020. Tapahtuma tulee olemaan kaikille soveltuva, ilman ajanottoa.
- Hallitus päätti yksimielisesti tilata kummallekin alueelle uudet kassajärjestelmät. Käyttöönoton toteuttamiseen perustettiin oma käyttöönottotiimi.
- Hallitus hyväksyi Arvo-työryhmän ehdotuksen yhdistyksen arvoiksi. Yhdistyksen arvot ovat: Turvallisuus on toimintamme perusta, Ympäristönsuojelu turvaa tulevaisuutta, Yhteisöllisyys on jokaisen asia.
- Hallitus hyväksyi Sääksin alueella pidetyn toimintakuntavaalin tuloksen.
- Kaikille Hyvinkään yhdistyksen jäsenille, joille on tiedossamme sähköpostiosoite, päätettiin lähettää kutsu pikkujouluun, joka pidetään Perttulan Rientolassa 30.11.2019.
- Yhdistyksen nuorisotiimit järjestävät yhdessä ohjelmaa yhdistyksen pikkujouluun.

Seuraava kokous 7.11.2019.

Tiedote hallituksen kokouksesta 9/2019

Kokous 12.9.2019

- Yhdistyksen Syyskokous pidetään 13.11.2019 VihtiParkissa klo 19. Jäsenyyden tarkastus ja kahvit 18:30
- Sääksin suunnitellut tärkeimmät hankinnat 2020 ovat saunan seinien panelointi ja jätehuollon uudistaminen
- VihtiParkin suunnitellut tärkeimmät korjaustoimenpiteet ovat kioskirakennuksen putkiremontti ja huoltorakennuksen uusi harmaavesiratkaisu
- VihtiPark jatkanee SF-Caravanin Vankkurihymiöalueena 2020-2022
- Kummallakin alueella tarkistetaan sammuttimien lukumäärät ja sijainnit
- Ehdolla olevan Jeemly-kassajärjestelmän esittely hallitukselle 18.9.
- Sääksin Nuorisotiimi järjesti Säpinöillä Pakovaunu-ohjelman
- VihtiParkin Junnutiimi on aktivoitumassa uudelleen
- SFC Kuutoset+ etsii uusimmassa lehdessä päätoimittajaa

Seuraava kokous 9.10.2019.