Hallitus tiedottaa 2020

Yhdistyksen hallitus tiedottaa koronavirustilanteesta 19.3.2020:

- Toimintatavat poikkeustilan aikana

- SF-Caravan ry:n tiedote

Yhdistyksen KEVÄTKOKOUS siirretään pidettäväksi Sääksissä 10.6.2020 klo 19.00

SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n hallitus

Ehdotus kokouksen käsiteltäväksi esitettävästä asiasta tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kuukausi ennen kokousta. Kokouksessa käsittelyyn otettavat esitetyt asiat ovat luettavissa yhdistyksen kotisivulla 10 päivää ennen yhdistyksen kokousta.

Tiedote hallituksen kokouksesta 4/2020

Kokous 5.3.2020

- Alueet tekevät vuodelle 2020 hankesuunnitelman kaikista kehitystehtävistä ja uusista hankinnoista hallituksen toukokuiseen kokoukseen mennessä.
- Päätettiin tilata VihtiParkiin juhannusaatoksi orkesteri. Sovittiin juhannuspaketin hinnaksi vierailijoille 70€, sisältäen valosähkön. VihtiParkin kausipaikkalaiset maksavat juhannuksesta 10€ ohjelmamaksun.
- Rantatreffit siirretään pidettäväksi 31.7.-2.8.2020.
- 10-vuotis-TalviCaramba ajettiin 22.2. myrskysäässä. Illalla juotiin kakkukahvit.
- Teltat ja matkailuajoneuvot eivät kuulu yhdistyksen vakuutuksen piiriin. Kausipaikkalaisia muistutetaan siitä, että ilkivalta korvataan vaunun omasta ilkivaltavakuutuksesta. Samalla pyydetään varmistamaan oman vakuutuksen kattavuus.
- Hallitus päätti Jeemly-kassajärjestelmän käyttöönottoprojektin. Jeemly toimii hyvin ja tukiorganisaatio on sovittu.
- Hallitus hyväksyi 2019 tuloslaskelman ja allekirjoitti tilinpäätöksen.
- Hallitus hyväksyi esitellyn toimintakertomusehdotuksen 2019.

Seuraava kokous on 31.3.2020.

Tiedote hallituksen kokouksesta 3/2020

Kokous 13.2.2020

- VihtiPark myy matkailuajoneuvon talvisäilytyspaikkoja Talon takana välille 1.9.-30.4., hinta 40€/kk. Säilytysalueella ei voi majoittua eikä käytettävissä ole sähköä.
- Sääksin Nuorisotiimin vetäjäksi on valittu Neela Sirén.
- Raimo Kosonen toimii Kuutoset+ -lehden päätoimittajana 2020 loppuun.
- Jeemlyn koulutukset kouluttajille ja kevään isännille ovat käynnissä.
- Yhdistyksen 45-vuotisjuhlien ideointipalaveri pidetään 14.3.2020 klo 12 VihtiParkissa.
- Yhdistyksen tiedottamisen suunnittelutyöryhmä käynnistyy tiedottaja Katri Punnosen vetämänä.
- Todettiin tarve järjestää yhdistyskoulutusta hallitukselle ja toimikunnille.

Seuraava kokous on 5.3.2020.

Tiedote hallituksen kokouksesta 2/2020

Kokous 15.1.2020

- SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n virallinen kokonaisjäsenmäärä 31.12.2019 oli 1 163. Lisäystä 1 verrattuna vuoteen 2018.
- VihtiParkin järjestäytymiskokouksessa valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi Jari Lemmetyinen, varapuheenjohtajaksi Petri Eloranta ja sihteeriksi Tuula Kanerva.
- Uusi Jeemly-kassajärjestelmä on ollut tuotantokäytössä Sääksissä ja VihtiParkissa vuoden alusta lähtien. Merkittäviä ongelmia ei ole ollut.
- Yhdistyksen kevätkokous päätettiin pitää Sääksissä 6.5.2020 klo 19. Aloitetaan jäsenyyksien tarkastuksella ja kahveilla klo 18:30.
- Talvi Caramba 22.2.2020 Rajamäessä, treffipaikkana Sääksi.
- SFC Hyvinkään seudun ja SFC Nurmijärven yhteinen Pilkkikisa VihtiParkissa 7.3.2020. Jäävaraus!
- Ajotaitotapahtuma 16.5.2020.
- Rantatreffit 24.-26.7.2020.
- Sääksissä yhdistyksen 45-vuotistreffit, 4.-6.9.2020.
- VihtiPark myy talven seisontapaikkoja talon takana hintaan 160€.

Seuraava kokous on 13.2.2020.

Tiedote hallituksen kokouksesta 1/2020

Hallituksen järjestäytymiskokous 12.12.2019.
Puheenjohtaja Arja Sirén.

Kokouksessa tehdyt valinnat:
- Varapuheenjohtaja Petri Eloranta
- Sihteeri Riitta Lempiäinen
- Jäsenkirjuri Riitta Lempiäinen
- Rahastonhoitaja Sirkka Miettinen
- PR-henkilö Arja Sirén
- Matkailuasiamies Arja Sirén
- Yhdistyksen turvallisuuspäällikkö Jari Lepistö
- Sääksin turvallisuuspäällikkö Jari Lepistö
- VihtiParkin turvallisuuspäällikkö Jari Lemmetyinen
- Yhdistyksen tiedottaja Katri Punnonen
- Yhdistyksen tietosuojayhteyshenkilö Jari Lepistö
- Yhdistyksen some-vastaava Katri Punnonen

Seuraava kokous on 15.1.2020.

Tiedote hallituksen kokouksesta 12/2019

Kokous 11.12.2019

- Sääksitoimikunnan 2020 järjestäytymiskokouksessa valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi Jari Nurmi, varapuheenjohtajaksi Jari Lepistö ja sihteeriksi Petra Kalteva. Hallitus hyväksyi Arja Sirénin pyynnön
irtisanoutua kaikista Sääksitoimikunnan tehtävistä, kun hän vuoden alussa aloittaa SF Caravan Hyvinkään seutu ry:n hallituksen puheenjohtajana.
- Sääksissä vuonna 2020 aurauksen, hiekoituksen ja polttopuiden toimittaja on
Heikki Runsten.
- VihtiParkin infran parantamisen suunnittelu käynnistetään heti niin, että työt saataisiin käyntiin keväällä.
- Uudet kassajärjestelmät on saatu alueille koulutuskäyttöön.
- Hallituksen puheenjohtaja Raimo Kosonen luovutti puheenjohtajan nuijan seuraajalleen Arja Sirénille.

Seuraava kokous eli 2020 järjestäytymiskokous on 12.12.2019.

Tiedote SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n Syyskokouksesta 2019

- Kokous pidettiin 13.11.2019 VihtiParkissa.
- Kokouksessa oli läsnä 80 äänioikeutettua yhdistyksen jäsentä.
- Päätettiin hallituksen jäsenmääräksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.

- Hallituksen puheenjohtajana 27 vuotta toiminut Raimo Kosonen ilmoitti kokouksessa jäävänsä eläkkeelle puheenjohtajan tehtävästä. Äänestyksen jälkeen valittiin kauden 2020-2021 hallituksen puheenjohtajaksi Arja Sirén.

- Hallituksen jäseniksi kaudeksi 2020-2021 äänestettiin Petri Eloranta, Petra Kalteva, Jari Lemmetyinen ja Janne Liimatainen. Sirkka Miettinen valittiin Arja Sirénin tilalle hallitukseen kaudeksi 2020. Lisäksi varajäseniksi tulivat Atte Tuomisto ja Antti Östman. Hallituksessa jatkavat kauden 2020 Riitta Lempiäinen, Virva Letto ja Jari Nurmi.

- Tilintarkastajaksi valittiin HT-tilintarkastaja, Timo Packalén.
- Varatilintarkastajaksi valittiin HT-tilintarkastaja, Pauliina Kallio.
- Hyväksyttiin hallituksen esitys säilyttää jäsenmaksut ennallaan 2020.
- Hyväksyttiin hallituksen esitys säilyttää toimihenkilöille maksettavat korvaukset ennallaan 2020.
- Talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa vuodelle 2020.
- Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen ja toivotti jäsenille hyvää alkavaa talvea ja kaikkea hyvää.

Tiedote hallituksen kokouksesta 11/2019

Kokous 7.11.2019

- Yhdistyksen ajotaitotapahtuma on sovittu järjestettäväksi 16.5.2020. Kurssi on alkeiskurssi, mutta myös ajotaitomerkkejä voi suorittaa.
- Viikonloppu 15.-17.11. on alustavasti varattu uuden kassajärjestelmän asennuksille. Käyttöönoton tavoiteajankohta on vuodenvaihde.
- Hallitus hyväksyi talousarvioehdotuksen ja toimihenkilöiden korvaukset vuodelle 2020 sekä Syyskokouksen esityslistan.

Hallitus päätti seuraavista hintamuutoksista molemmilla alueilla:
- kWh-hinta nostetaan 0,25€ -> 0,30€, 1.1.2020 maksettavista maksuista alkaen, perusteena siirtohintojen jatkuva nousu
- Vuorokausimaksun lisäksi vierailija voi ympäri vuoden maksaa sähkön kWh-mittarin mukaan, minimimaksu on 3€ per vierailu
- Ilman kWh-mittaria sähkömaksu on kesällä 5€ ja talvella 10€ per vuorokausi
- Vierailija voi myös jättää sähkön kytkemättä, jolloin siitä ei veloiteta.

Seuraava kokous 11.12.2019.

Tiedote hallituksen kokouksesta 10/2019

Kokous 9.10.2019

- Yhdistyksen Syyskokous pidetään 13.11.2019 VihtiParkissa klo 19. Jäsenyyden tarkastus ja kahvit 18:30.
- Päätettiin järjestää vuosien tauon jälkeen yhdistyksen ajotaitotapahtuma keväällä 2020. Tapahtuma tulee olemaan kaikille soveltuva, ilman ajanottoa.
- Hallitus päätti yksimielisesti tilata kummallekin alueelle uudet kassajärjestelmät. Käyttöönoton toteuttamiseen perustettiin oma käyttöönottotiimi.
- Hallitus hyväksyi Arvo-työryhmän ehdotuksen yhdistyksen arvoiksi. Yhdistyksen arvot ovat: Turvallisuus on toimintamme perusta, Ympäristönsuojelu turvaa tulevaisuutta, Yhteisöllisyys on jokaisen asia.
- Hallitus hyväksyi Sääksin alueella pidetyn toimintakuntavaalin tuloksen.
- Kaikille Hyvinkään yhdistyksen jäsenille, joille on tiedossamme sähköpostiosoite, päätettiin lähettää kutsu pikkujouluun, joka pidetään Perttulan Rientolassa 30.11.2019.
- Yhdistyksen nuorisotiimit järjestävät yhdessä ohjelmaa yhdistyksen pikkujouluun.

Seuraava kokous 7.11.2019.

Tiedote hallituksen kokouksesta 9/2019

Kokous 12.9.2019

- Yhdistyksen Syyskokous pidetään 13.11.2019 VihtiParkissa klo 19. Jäsenyyden tarkastus ja kahvit 18:30
- Sääksin suunnitellut tärkeimmät hankinnat 2020 ovat saunan seinien panelointi ja jätehuollon uudistaminen
- VihtiParkin suunnitellut tärkeimmät korjaustoimenpiteet ovat kioskirakennuksen putkiremontti ja huoltorakennuksen uusi harmaavesiratkaisu
- VihtiPark jatkanee SF-Caravanin Vankkurihymiöalueena 2020-2022
- Kummallakin alueella tarkistetaan sammuttimien lukumäärät ja sijainnit
- Ehdolla olevan Jeemly-kassajärjestelmän esittely hallitukselle 18.9.
- Sääksin Nuorisotiimi järjesti Säpinöillä Pakovaunu-ohjelman
- VihtiParkin Junnutiimi on aktivoitumassa uudelleen
- SFC Kuutoset+ etsii uusimmassa lehdessä päätoimittajaa

Seuraava kokous 9.10.2019.

Tiedote hallituksen kokouksesta 8/2019

Kokous 8.8.2019

- Yhdistyksen Syyskokous pidetään 13.11.2019 VihtiParkissa klo 19, jäsenyyden tarkastus ja kahvit 18:30
- Yhdistyksen jäsenmäärä on 1177
- Yhdistyksen arvoja määrittelevä työryhmä kokoontuu 14.8.
- Selvitetään mahdollisuuksia palkata alueiden toimistoihin nuoria kesätöihin ensi kesänä
- Sääksin ja VihtiParkin nuorten yhteinen kesäretki tehdään 17.8., kohteena Särkänniemi Zones
- Sääksin Säpinöiden sijaan vuonna 2020 järjestetään Sääksissä yhdistyksen 45-vuotistreffit
- Päätettiin järjestää yhdistyksen pikkujoulu, alustavasti 30.11.2019
- Päätettiin käynnistää suunnittelu VihtiParkin huoltorakennuksen perusinfrastruktuurin parantamiseksi
- Liiton edustaja kävi 4.8. tekemässä VihtiParkissa Vankkurihymiö-tarkastuksen ja -turvakävelyn

Seuraava kokous 12.9.2019.

Tiedote hallituksen kokouksesta 7/2019

Kokous 4.6.2019

- Sääksin Säpinöiden uusi ajankohta on 6.-8.9.2019
- Sääksin laituriremontti on valmis
- Sääksissä on tehty katselmus Hyvinkään kaupungin toimesta
- Metsähallituksen edustajat ovat tehneet tutustumiskäynnin Sääksiin
- VihtiParkissa on tehty Vantaan kaupungin toimesta 10-vuotis sähkötarkastus
- VihtiParkin Vankkurihymiö-hakemus lähetetään SF-Caravan ry:lle
- VihtiParkissa on otettu käyttöön 3 uutta vaunupaikkaa
- VihtiParkissa tehtiin turvakävely 19.5. Sääksissä se tehdään 5.6.
- Yhdistys suunnittelee nuorison kesäretkeä, ajankohdaksi on ehdotettu 17.8. ja
kohteeksi Särkänniemi Zones
- Arvo-työryhmä esitteli palaverissaan 28.5. syntyneet ensimmäiset ajatukset
yhdistyksen arvoiksi

Seuraava kokous 8.8.2019.

Tiedote SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n Kevätkokouksesta 2019

- Kokous pidettiin 8.5.2019 Sääksin Riemuliiterissä
- Kokouksessa oli läsnä 25 äänioikeutettua yhdistyksen jäsentä
- Hyväksyttiin Toimintakertomus 2018 hallituksen esittämässä muodossa
- Hyväksyttiin tuloslaskelma tilikaudelta 2018 esitetyssä muodossaan
- Hyväksyttiin tase 31.12.2018 esitetyssä muodossaan
- Päätettiin vahvistaa tilikauden 2018 tilinpäätös esitetyssä muodossaan
- Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikauden 2018 tileistä ja toiminnasta
- Muita käsiteltäviä asioita ei ollut
- Puheenjohtaja päätti kokouksen ja toivotti jäsenille hyvää vuodenjatkoa ja turvallisia reissuja

Tiedote hallituksen kokouksesta 6/2019

Kokous 2.5.2019

- Sääksiin hankitut SUP-laudat on otettu käyttöön, hankitaan uusia pelastusliivejä
- VihtiParkin Kevättalkoissa 27.4. saatiin paljon aikaan, myös parannusprojektit etenevät hyvin
- Vantaan kaupungin katselmus VihtiParkissa pidetään toukokuussa
- Liittokokoukseen osallistuvat Raimo Kosonen ja Riitta Lempiäinen
- Alueiden nuorisotiimien yhteistyötä pyritään tiivistämään, esim. ideoita ja harrastusvälineitä voidaan jakaa ja lainata alueiden välillä
- Esmy pitää kokouksen 9.5.2019
- Alueiden puheenjohtajille on avattu sähköpostiosoitteet yhdistyksen domainiin:
Sääksi: puheenjohtaja.saaksi(at)sfchyvinkaanseutu.fi
VihtiPark: puheenjohtaja.vihtipark(at)sfchyvinkaanseutu.fi

Seuraava kokous 4.6.2019.

Huomionosoitukset 30.4.2019

SF-Caravan Hyvinkään seutu ry halusi huomioida muutamia vuonna 2018 aktiivisesti toimineita yhdistyksen jäseniä. Huomionosoitukset luovutettiin illallistilaisuudessa Hyvinkäällä 29.4.2019.

Vuoden 2018 Nuuskuksi nimettiin Arja Sirén.
Ideamaljan sai digiaikaan siirtymisen tukemisesta Riitta Lempiäinen.
Yhdistyksen standaarin saivat Lauri Mäenpää ja Timo Punnonen.
Sääksin kunniakirjan saivat Lena Jansson, Mirja Korpela, Jussi Saikkonen sekä Anu ja Seppo Vivolin.
Sääksi-diplomin saivat Piia Piekkari & Juha Putkonen sekä Erkki Rautiainen.
VihtiPark-diplomin saivat Petri Eloranta, Tuula Kanerva, Ilkka Kivimäki, Jukka Sassi, Keijo Vikman ja Keijo Vinni.

Liiton yhdistysmerkeillä huomioidaan yhdistystoiminnassa ansioituneita henkilöitä. Ari Lehdolle myönnettiin pronssinen yhdistysmerkki osallistumisesta viiden vuoden ajan.

Tiedote hallituksen kokouksesta 5/2019

Kokous 9.4.2019

- Päätettiin uudistaa osittain VihtiParkin laituri
- VihtiParkissa tehdään Vankkurihymiön tarkastusta varten turvakävely
- Sääksin ja VihtiParkin nuoret järjestävät yhteisen retken kesän 2019 aikana
- Hyväksyttiin 8.5.2019 pidettävän sääntömääräisen kevätkokouksen materiaalit
- Hyväksyttiin alueiden uudet säännöt, versio 1.3.2019
- Yhdistys päätti osallistua 25.5.2019 Järvenpäässä pidettävään liittokokoukseen
- Valittiin kolmen henkilön työryhmä laatimaan hallitukselle ehdotus yhdistyksen arvoista

Seuraava kokous 2.5.2019.

Tiedote hallituksen kokouksesta 4/2019

Kokous 26.3.2019

- Kokous ei sisältänyt tiedotettavia asioita.

Seuraava kokous 9.4.2019.

Tiedote hallituksen kokouksesta 3/2019

Kokous 26.2.2019

- Sääksin Säpinät siirrettiin viikkoa aikaisemmaksi 6.-8.9. -> 30.8.-1.9.2019 päällekkäisyyksien vuoksi.
- VihtiParkin kesäkauden päättäjäiset ja toimikunnan vaalit siirtyvät vastaavasti viikkoa myöhemmäksi -> 7.9.2019
- Päätettiin toteuttaa suunnitelma siirrettävästä ajokaivosta Sääksissä.
- Turvakävelyt toteutetaan kummallakin alueella kevään aikana.
- Jäsenlehden SFC Kuutoset+ toimitussihteeriksi on nimetty Ulla Sorvisto maaliskuun alusta.
- Päätettiin vuoden 2018 huomionosoituksista.
- Käytiin läpi alueiden säännöt. Hyväksyttiin sääntöihin seuraavat muutokset alkaen 1.3.2019:
1. Turvaväli 4 metriä mitataan uloimmasta kohdasta.
2. Paikoille, joissa on standby-teltta, ei oteta vierailijoita.
3. Korvaus kausipaikan irtisanomisajalla suorittamatta jääneestä isäntävuorosta.
- Yhdistyksen uusi laskutusosoite otetaan käyttöön maaliskuun aikana invoice@sfchyvinkaanseutu.fi.

Seuraava kokous 26.3.2019.