Hallitus tiedottaa 2019

SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n Syyskokous pidetään 13.11.2019 klo 19 SFC VihtiParkissa. Jäsenkorttien tarkastus ja kahvit 18:30 alkaen.

Ehdotus kokouksen käsiteltäväksi esitettävästä asiasta tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kuukausi ennen kokousta. Kokouksessa käsittelyyn otettavat esitetyt asiat ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla 10 päivää ennen yhdistyksen kokousta.

Tiedote hallituksen kokouksesta 8/2019

Kokous 8.8.2019

- Yhdistyksen Syyskokous pidetään 13.11.2019 VihtiParkissa klo 19, jäsenyyden tarkastus ja kahvit 18:30
- Yhdistyksen jäsenmäärä on 1177
- Yhdistyksen arvoja määrittelevä työryhmä kokoontuu 14.8.
- Selvitetään mahdollisuuksia palkata alueiden toimistoihin nuoria kesätöihin ensi kesänä
- Sääksin ja VihtiParkin nuorten yhteinen kesäretki tehdään 17.8., kohteena Särkänniemi Zones
- Sääksin Säpinöiden sijaan vuonna 2020 järjestetään Sääksissä yhdistyksen 45-vuotistreffit
- Päätettiin järjestää yhdistyksen pikkujoulu, alustavasti 30.11.2019
- Päätettiin käynnistää suunnittelu VihtiParkin huoltorakennuksen perusinfrastruktuurin parantamiseksi
- Liiton edustaja kävi 4.8. tekemässä VihtiParkissa Vankkurihymiö-tarkastuksen ja -turvakävelyn

Seuraava kokous 12.9.2019.

Tiedote hallituksen kokouksesta 7/2019

Kokous 4.6.2019

- Sääksin Säpinöiden uusi ajankohta on 6.-8.9.2019
- Sääksin laituriremontti on valmis
- Sääksissä on tehty katselmus Hyvinkään kaupungin toimesta
- Metsähallituksen edustajat ovat tehneet tutustumiskäynnin Sääksiin
- VihtiParkissa on tehty Vantaan kaupungin toimesta 10-vuotis sähkötarkastus
- VihtiParkin Vankkurihymiö-hakemus lähetetään SF-Caravan ry:lle
- VihtiParkissa on otettu käyttöön 3 uutta vaunupaikkaa
- VihtiParkissa tehtiin turvakävely 19.5. Sääksissä se tehdään 5.6.
- Yhdistys suunnittelee nuorison kesäretkeä, ajankohdaksi on ehdotettu 17.8. ja
kohteeksi Särkänniemi Zones
- Arvo-työryhmä esitteli palaverissaan 28.5. syntyneet ensimmäiset ajatukset
yhdistyksen arvoiksi

Seuraava kokous 8.8.2019.

Tiedote SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n Kevätkokouksesta 2019

- Kokous pidettiin 8.5.2019 Sääksin Riemuliiterissä
- Kokouksessa oli läsnä 25 äänioikeutettua yhdistyksen jäsentä
- Hyväksyttiin Toimintakertomus 2018 hallituksen esittämässä muodossa
- Hyväksyttiin tuloslaskelma tilikaudelta 2018 esitetyssä muodossaan
- Hyväksyttiin tase 31.12.2018 esitetyssä muodossaan
- Päätettiin vahvistaa tilikauden 2018 tilinpäätös esitetyssä muodossaan
- Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikauden 2018 tileistä ja toiminnasta
- Muita käsiteltäviä asioita ei ollut
- Puheenjohtaja päätti kokouksen ja toivotti jäsenille hyvää vuodenjatkoa ja turvallisia reissuja

Tiedote hallituksen kokouksesta 6/2019

Kokous 2.5.2019

- Sääksiin hankitut SUP-laudat on otettu käyttöön, hankitaan uusia pelastusliivejä
- VihtiParkin Kevättalkoissa 27.4. saatiin paljon aikaan, myös parannusprojektit etenevät hyvin
- Vantaan kaupungin katselmus VihtiParkissa pidetään toukokuussa
- Liittokokoukseen osallistuvat Raimo Kosonen ja Riitta Lempiäinen
- Alueiden nuorisotiimien yhteistyötä pyritään tiivistämään, esim. ideoita ja harrastusvälineitä voidaan jakaa ja lainata alueiden välillä
- Esmy pitää kokouksen 9.5.2019
- Alueiden puheenjohtajille on avattu sähköpostiosoitteet yhdistyksen domainiin:
Sääksi: puheenjohtaja.saaksi(at)sfchyvinkaanseutu.fi
VihtiPark: puheenjohtaja.vihtipark(at)sfchyvinkaanseutu.fi

Seuraava kokous 4.6.2019.

Huomionosoitukset 30.4.2019

SF-Caravan Hyvinkään seutu ry halusi huomioida muutamia vuonna 2018 aktiivisesti toimineita yhdistyksen jäseniä. Huomionosoitukset luovutettiin illallistilaisuudessa Hyvinkäällä 29.4.2019.

Vuoden 2018 Nuuskuksi nimettiin Arja Sirén.
Ideamaljan sai digiaikaan siirtymisen tukemisesta Riitta Lempiäinen.
Yhdistyksen standaarin saivat Lauri Mäenpää ja Timo Punnonen.
Sääksin kunniakirjan saivat Lena Jansson, Mirja Korpela, Jussi Saikkonen sekä Anu ja Seppo Vivolin.
Sääksi-diplomin saivat Piia Piekkari & Juha Putkonen sekä Erkki Rautiainen.
VihtiPark-diplomin saivat Petri Eloranta, Tuula Kanerva, Ilkka Kivimäki, Jukka Sassi, Keijo Vikman ja Keijo Vinni.

Liiton yhdistysmerkeillä huomioidaan yhdistystoiminnassa ansioituneita henkilöitä. Ari Lehdolle myönnettiin pronssinen yhdistysmerkki osallistumisesta viiden vuoden ajan.

Tiedote hallituksen kokouksesta 5/2019

Kokous 9.4.2019

- Päätettiin uudistaa osittain VihtiParkin laituri
- VihtiParkissa tehdään Vankkurihymiön tarkastusta varten turvakävely
- Sääksin ja VihtiParkin nuoret järjestävät yhteisen retken kesän 2019 aikana
- Hyväksyttiin 8.5.2019 pidettävän sääntömääräisen kevätkokouksen materiaalit
- Hyväksyttiin alueiden uudet säännöt, versio 1.3.2019
- Yhdistys päätti osallistua 25.5.2019 Järvenpäässä pidettävään liittokokoukseen
- Valittiin kolmen henkilön työryhmä laatimaan hallitukselle ehdotus yhdistyksen arvoista

Seuraava kokous 2.5.2019.

Tiedote hallituksen kokouksesta 4/2019

Kokous 26.3.2019

- Kokous ei sisältänyt tiedotettavia asioita.

Seuraava kokous 9.4.2019.

Tiedote hallituksen kokouksesta 3/2019

Kokous 26.2.2019

- Sääksin Säpinät siirrettiin viikkoa aikaisemmaksi 6.-8.9. -> 30.8.-1.9.2019 päällekkäisyyksien vuoksi.
- VihtiParkin kesäkauden päättäjäiset ja toimikunnan vaalit siirtyvät vastaavasti viikkoa myöhemmäksi -> 7.9.2019
- Päätettiin toteuttaa suunnitelma siirrettävästä ajokaivosta Sääksissä.
- Turvakävelyt toteutetaan kummallakin alueella kevään aikana.
- Jäsenlehden SFC Kuutoset+ toimitussihteeriksi on nimetty Ulla Sorvisto maaliskuun alusta.
- Päätettiin vuoden 2018 huomionosoituksista.
- Käytiin läpi alueiden säännöt. Hyväksyttiin sääntöihin seuraavat muutokset alkaen 1.3.2019:
1. Turvaväli 4 metriä mitataan uloimmasta kohdasta.
2. Paikoille, joissa on standby-teltta, ei oteta vierailijoita.
3. Korvaus kausipaikan irtisanomisajalla suorittamatta jääneestä isäntävuorosta.
- Yhdistyksen uusi laskutusosoite otetaan käyttöön maaliskuun aikana invoice@sfchyvinkaanseutu.fi.

Seuraava kokous 26.3.2019.

Tiedote hallituksen kokouksesta 2/2019

Kokous 15.1.2019

- SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n virallinen kokonaisjäsenmäärä 31.12.2018 oli 1162. Lisäystä 12 verrattuna vuoteen 2017.
- Hallitus jatkaa tutustumista markkinoilla oleviin kassa-/kirjanpitojärjestelmiin.
- Yhdistyksen kevätkokous päätettiin pitää Sääksissä 8.5.2019 klo 19. Aloitetaan jäsenyyksien tarkastuksella ja kahveilla klo 18:30.
- Talvi Caramba 23.2.2019 Rajamäessä, treffipaikkana Sääksi.
- Pilkkikisan järjestelyvuorossa on Nurmijärvi.
- Rantatreffit 26.-28.7.2019.
- Sääksin Säpinät 6.-8.9.2019.

Seuraava kokous 26.2.2019.

Tiedote hallituksen kokouksesta 1/2019

Hallituksen järjestäytymiskokous 14.12.2018.
Puheenjohtaja on Raimo Kosonen.

Kokouksessa tehdyt valinnat:
- Varapuheenjohtaja Jari Nurmi
- Sihteeri Riitta Lempiäinen
- Jäsenkirjuri Riitta Lempiäinen
- Rahastonhoitaja Sirkka Miettinen
- PR-henkilö Raimo Kosonen
- Matkailuasiamies Raimo Kosonen
- Yhdistyksen turvapäällikkö Ari Lehto
- Sääksin turvallisuuspäällikkö Jari Nurmi
- VihtiParkin turvallisuuspäällikkö Jari Lemmetyinen
- Sääksin nuorisotiimin yhteyshenkilö Arja Siren
- VihtiParkin nuorisotiimin yhteyshenkilö Virva Letto
- ESMY-edustajat Raimo Kosonen ja Kauko Mäkelä
- Yhdistyksen tiedottaja Katri Punnonen
- Yhdistyksen tietosuojayhteyshenkilö Arja Sirén

Seuraava kokous 15.1.2019.