Hallitus tiedottaa 2019

SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n sääntömääräinen Kevätkokous pidetään Sääksissä 8.5.2019 kello 19. Jäsenkorttien tarkastus ja kahvitarjoilu alkaa kello 18.30.

Ehdotus kokouksen käsiteltäväksi esitettävästä asiasta tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle viimeistään kuukausi ennen kokousta. Kokouksessa käsittelyyn otettavat esitetyt asiat ovat luettavissa yhdistyksen kotisivuilla 10 päivää ennen yhdistyksen kokousta.

Tiedote hallituksen kokouksesta 3/2019

Kokous 26.2.2019

- Sääksin Säpinät siirrettiin viikkoa aikaisemmaksi 6.-8.9. -> 30.8.-1.9.2019 päällekkäisyyksien vuoksi.
- VihtiParkin kesäkauden päättäjäiset ja toimikunnan vaalit siirtyvät vastaavasti viikkoa myöhemmäksi -> 7.9.2019
- Päätettiin toteuttaa suunnitelma siirrettävästä ajokaivosta Sääksissä.
- Turvakävelyt toteutetaan kummallakin alueella kevään aikana.
- Jäsenlehden SFC Kuutoset+ toimitussihteeriksi on nimetty Ulla Sorvisto maaliskuun alusta.
- Päätettiin vuoden 2018 huomionosoituksista.
- Käytiin läpi alueiden säännöt. Hyväksyttiin sääntöihin seuraavat muutokset alkaen 1.3.2019:
1. Turvaväli 4 metriä mitataan uloimmasta kohdasta.
2. Paikoille, joissa on standby-teltta, ei oteta vierailijoita.
3. Korvaus kausipaikan irtisanomisajalla suorittamatta jääneestä isäntävuorosta.
- Yhdistyksen uusi laskutusosoite otetaan käyttöön maaliskuun aikana invoice@sfchyvinkaanseutu.fi.

Seuraava kokous 26.3.2019.

Tiedote hallituksen kokouksesta 2/2019

Kokous 15.1.2019

- SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n virallinen kokonaisjäsenmäärä 31.12.2018 oli 1162. Lisäystä 12 verrattuna vuoteen 2017.
- Hallitus jatkaa tutustumista markkinoilla oleviin kassa-/kirjanpitojärjestelmiin.
- Yhdistyksen kevätkokous päätettiin pitää Sääksissä 8.5.2019 klo 19. Aloitetaan jäsenyyksien tarkastuksella ja kahveilla klo 18:30.
- Talvi Caramba 23.2.2019 Rajamäessä, treffipaikkana Sääksi.
- Pilkkikisan järjestelyvuorossa on Nurmijärvi.
- Rantatreffit 26.-28.7.2019.
- Sääksin Säpinät 6.-8.9.2019.

Seuraava kokous 26.2.2019.

Tiedote hallituksen kokouksesta 1/2019

Hallituksen järjestäytymiskokous 14.12.2018.
Puheenjohtaja on Raimo Kosonen.

Kokouksessa tehdyt valinnat:
- Varapuheenjohtaja Jari Nurmi
- Sihteeri Riitta Lempiäinen
- Jäsenkirjuri Riitta Lempiäinen
- Rahastonhoitaja Sirkka Miettinen
- PR-henkilö Raimo Kosonen
- Matkailuasiamies Raimo Kosonen
- Yhdistyksen turvapäällikkö Ari Lehto
- Sääksin turvallisuuspäällikkö Jari Nurmi
- VihtiParkin turvallisuuspäällikkö Jari Lemmetyinen
- Sääksin nuorisotiimin yhteyshenkilö Arja Siren
- VihtiParkin nuorisotiimin yhteyshenkilö Virva Letto
- ESMY-edustajat Raimo Kosonen ja Kauko Mäkelä
- Yhdistyksen tiedottaja Katri Punnonen
- Yhdistyksen tietosuojayhteyshenkilö Arja Sirén

Seuraava kokous 15.1.2019.