Hallitus tiedottaa 2019

Tiedote hallituksen kokouksesta 1/2019

Hallituksen järjestäytymiskokous.
Puheenjohtaja on Raimo Kosonen.

Kokouksessa tehdyt valinnat:
- Varapuheenjohtaja Jari Nurmi
- Sihteeri Riitta Lempiäinen
- Jäsenkirjuri Riitta Lempiäinen
- Rahastonhoitaja Sirkka Miettinen
- PR-henkilö Raimo Kosonen
- Matkailuasiamies Raimo Kosonen
- Yhdistyksen turvapäällikkö Ari Lehto
- Sääksin turvallisuuspäällikkö Jari Nurmi
- VihtiParkin turvallisuuspäällikkö Jari Lemmetyinen
- Sääksin nuorisotiimin yhteyshenkilö Arja Siren
- VihtiParkin nuorisotiimin yhteyshenkilö Virva Letto
- ESMY-edustajat Raimo Kosonen ja Kauko Mäkelä
- Yhdistyksen tiedottaja Katri Punnonen
- Yhdistyksen tietosuojayhteyshenkilö Arja Sirén

Seuraava kokous 15.1.2019.