ESMY = Etelä-Suomen Matkailuajoneuvoyhdistyksien Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunnan toiminta-alueella toimii yhteensä 12
SFC-yhdistystä; Espoo, Hankoniemi-Hangöudd, Helsinki, Hyvinkään seutu,
Itä-Uusimaa, Karkkila, Kerava, Keski-Uusimaa, Nurmijärvi, Porkkala, Vantaa sekä
Väst-Nyland. Yhdistyksissä on yhteensä lähes viidennes SF-Caravan ry:n
kuuluvista karavaanareista.

ESMY:n toiminnan päätavoitteita ovat alueella
järjestettävien treffien ja tapahtumien koordinointi päällekkäisyyksien
välttämiseksi, nimensä mukaisesti toimia alueen yhdistyksien yhteistyöelimenä,
tehdä yhteisiä aloitteita Caravan liitolle toiminnan kehittämiseksi ja seurata niiden toteuttamista, sekä toimia linkkinä muihin YT-alueisiin.