SF-Caravan Hyvinkään seutu ry

SF-Caravan Hyvinkään seutu ry on perustettu 16.11.1975.

SF-Caravan Hyvinkään seutu ry toimii yhdistysrekisteriin rekisteröitynä ja yhdistyslain säännön velvoittein ja oikeuksin.

SF-Caravan Hyvinkään seutu ry kuuluu jäsenyhdistyksenä valtakunnalliseen SF-Caravan ry:hyn.