SFC-VIHTIPARK JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Ilmoittautuminen
Alueelle matkailuajoneuvolla saavuttaessa, ilmoittaudutaan isännälle kioskilla.

Kausimaksut
Kausimaksut suoritetaan eräpäivään mennessä.
Kausi- ja vuosipaikat sisältävät isäntävelvoitteen. Näistä paikoista tehdään kirjallinen sopimus aluevastaavan kanssa.

Matkailuajoneuvot
Turvaväli on matkailuajoneuvosta ja teltasta 4 m.
Vaunu / ajoneuvo tulee olla siirrettävissä tarvittaessa.
Alueella olevien matkailuajoneuvojen tulee olla ajoneuvolain mukaisessa liikennöitävässä kunnossa.
Etuteltoissa EI saa käyttää sisätiloihin tarkoitettuja sähkölaitteita.

Veneet
Veneiden säilytys vain yhdistyksen merkkaamilla venepaikoilla
Yhdistyksen oma vene on merkitty yhdistyksen tarralla. Se ovat vuokrattavissa isännältä.
Pelastusveneen käyttö muuten kuin HÄTÄTAPAUKSESSA on ehdottomasti kielletty.

Jätehuolto
Talousjätteet VAIN niille varattuun roskalaatikkoon.
Kemiallisen Wc:n tyhjennys sekä Talousvedet vain niille osoitettuihin pisteisiin.
Talousvedet suljettuun astiaan.

Ruoanlaitto/Tiskaus
Tiskaaminen juoksevalla vedellä on kielletty.
Avotulenteko alueella kielletty.

Saunavuorot
Kesäaikana saunat päivittäin. Muina aikoina viikonloppuisin tai erillisen sopimuksen mukaan.
Saunojat vastaavat itse saunan lämpimänä pysymisestä.

Lemmikkieläimet
Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Lemmikkien oleilu / uittaminen rannassa on kielletty. Lemmikkien jätökset on omistajan siivottava.

Nopeusrajoitus
Alueella on voimassa 5 km/ h nopeusrajoitus.

Hiljaisuus
Alueella on hiljaisuus klo 23.00-07.00

Tavaroiden säilytys
Yhdistys ei vastaa alueelle jätetyistä tavaroista.
Kun kausi- tai vuosisopimus päättyy on asukkaan siistittävä paikkansa alkuperäiseen kuntoon.
Yhdistyksellä on oikeus laskuttaa asukkaalta siivouksesta aiheutuneet kulut.

Ympäristön huomioiminen

Liikuttaessa aluetta ympäröivässä luonnossa, tulee kaikilta osin toimia jokamiehenoikeuksien
puitteissa, sekä pitää huolta, ettei ympäristölle aiheuteta millään muotoa mitään vahinkoa.

SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n Hallitus