SÄÄKSITOIMIKUNTA TIEDOTTAA

Sääksin kausipaikkalaisten sisäinen arvonta
Paikasta 36 on 12.10.2019 klo 12, Sääksin toimistolla.
Ilmoittautumiset paikan päällä tai jonotuslistan hoitajalle: Atte Tuomisto, 050 3532452, tai sähköposti atte.tuomisto@gmail.com.


Sääksitoimikunnan vaalit pidettiin 28.9.2019

Vaalilla valituiksi Sääksitoimikuntaan kaudeksi 2020-2021 tulivat; Lepistö Jari, Liimatainen Janne, Nurmi Jari, Sirèn Arja ja Tuomisto Atte.
Vuoden 2020 jatkavat; Kalteva Petra, Kärkkäinen Anna, Pääkkönen Pasi, Saikkonen Jussi ja Östman Antti.

SÄÄKSITOIMIKUNNAN JÄSENTEN VAALI KAUDELLE 2020-2021

Koskee ainoastaan Sääksin kausipaikkalaisia, jotka ovat SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n jäseniä.

Äänestys tapahtuu lauantaina 28.9.2019 klo 14.00-15.30 Sääksissä, Riemiksessä.


Äänestys toteutetaan, koska ehdokkaita on kuusi eli enemmän kuin täytettäviä paikkoja, joita on viisi. Sääksitoimikunnassa on maksimissaan 10 jäsentä. Viisi nykyistä jäsentä jatkaa vuoden 2020; Jussi Saikkonen, Antti Östman, Petra Kalteva, Anna Kärkkäinen ja Pasi Pääkkönen.

Kullakin kausipaikalla, jonka haltija on Hyvinkäänyhdistyksen jäsen, on yksi ääni. Äänestys on suljettu lippuäänestys. Valtakirjalla tai ennakkoon ei voi äänestää. Äänestyslippu on täytettävä selkeästi, vain ehdokkaidennumerot. Kausipaikkalainen voi äänestää kohtien 2-7 ehdokkaista enintään viittä (5) ehdokasta.


Ehdokkaan numero ja nimi (ehdokkaat aakkosjärjestyksen mukaan)

2 Kärkkäinen Tiina

3 Lepistö Jari

4 Liimatainen Janne

5 Nurmi Jari

6 Sirèn Arja

7 Tuomisto Atte


Kausipaikat:

Jonotuslistan hoitaja Atte Tuomisto, p. 050 353 2452 tai atte.tuomisto@gmail.com.

Sääksin kausipaikkajonossa on 11 henkilöä. Kysy myös syys-, kevät- ja kuukausimaksupaikoista.

Sääksitoimikunnan kokoukset

11.12.2018 1/2019 Järjestäytymiskokous

23.1.2019 2/2019

27.2.2019 3/2019

4.4.2019 4/2019

5.5.2019 5/2019

2.6.2019 6/2019

7.7.2019 7/2019

4.8.2019 8/2019

1.9.2019 9/2019

15.9.2019 10/2019

8.10.2019 11/2019


SÄÄKSITOIMIKUNNAN JÄSENTEN VALINTA KAUDELLE 2020-2021

Koskee ainoastaan kausipaikkalaisia, jotka ovat SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n jäseniä.

Ehdokasasettelu 12.8.-14.9.2019

Ehdokkaaksi asettuvan on oltava jäsen tai rinnakkaisjäsen SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:ssä
(004).

Ehdokkaaksi asettuvan on annettava kirjallinen suostumus, joka laitetaan suljetussa
kirjekuoressa Riemuliiterissä sijaitsevaan Sääksitoimikunnan postilaatikkoon.

Suostumuslomakkeita ja kirjekuoria on Riemuliiterissä postilaatikon yläpuolella olevalla
ilmoitustaululla.

Ehdokkaat julkistetaan ilmoitustaululla, yhdistyksen nettisivulla ja Sääksin facebook-ryhmässä 14.9.2019

Äänestys toteutetaan, mikäli ehdokkaita on enemmän kuin jaettavia paikkoja. Sääksitoimikunnassa
on maksimissaan 10 jäsentä. 5 jäsentä jatkaa ja nyt täytetään 5 paikkaa.

Kullakin kausipaikalla, jonka haltija on Hyvinkään yhdistyksen jäsen, on yksi ääni.
Valtakirjalla ei voi äänestää.


Äänestys lauantaina 28.9.2019 klo 14.00-15.30.

Mikäli Sääksitoimikuntaan ei saada 10 jäsentä, hallitus päättää tarvittavista toimista toiminnan
turvaamiseksi.