SÄÄKSITOIMIKUNTA TIEDOTTAA

SISÄINEN ARVONTA

Sääksin kausipaikkalaisten sisäinen arvonta paikasta 100 on sunnuntaina 18.8.2019 klo 12 Sääksin toimistolla. Paikka vapautuu 1.9.2019. Ilmoittautumiset paikan päällä tai jonotuslistan hoitajalle Atte Tuomistolle p. 050 3532452 tai atte.tuomisto@gmail.com.

Isäntävuorot

Kausipaikkalaisten isäntävuoroja on vielä varaamatta. Vuorot tulee olla varattuna 31.7.2019 mennessä. Isäntävuoro varataan toimistolta.

Sääksitoimikunta


Kausipaikat:

Jonotuslistan hoitaja Atte Tuomisto, p. 050 353 2452 tai atte.tuomisto@gmail.com.

Sääksin kausipaikkajonossa on 13 henkilöä. Kysy myös syys-, kevät- ja kuukausimaksupaikoista.

Sääksitoimikunnan kokoukset

11.12.2018 1/2019 Järjestäytymiskokous

23.1.2019 2/2019

27.2.2019 3/2019

4.4.2019 4/2019

5.5.2019 5/2019

2.6.2019 6/2019

7.7.2019 7/2019

4.8.2019 8/2019

15.9.2019 9/2019

SÄÄKSITOIMIKUNNAN JÄSENTEN VALINTA KAUDELLE 2020-2021

Koskee ainoastaan kausipaikkalaisia, jotka ovat SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:n jäseniä.

Ehdokasasettelu 12.8.-14.9.2019

Ehdokkaaksi asettuvan on oltava jäsen tai rinnakkaisjäsen SF-Caravan Hyvinkään seutu ry:ssä
(004).

Ehdokkaaksi asettuvan on annettava kirjallinen suostumus, joka laitetaan suljetussa
kirjekuoressa Riemuliiterissä sijaitsevaan Sääksitoimikunnan postilaatikkoon.

Suostumuslomakkeita ja kirjekuoria on Riemuliiterissä postilaatikon yläpuolella olevalla
ilmoitustaululla.

Ehdokkaat julkistetaan ilmoitustaululla, yhdistyksen nettisivulla ja Sääksin facebook-ryhmässä 14.9.2019

Äänestys toteutetaan, mikäli ehdokkaita on enemmän kuin jaettavia paikkoja. Sääksitoimikunnassa
on maksimissaan 10 jäsentä. 5 jäsentä jatkaa ja nyt täytetään 5 paikkaa.

Kullakin kausipaikalla, jonka haltija on Hyvinkään yhdistyksen jäsen, on yksi ääni.
Valtakirjalla ei voi äänestää.


Äänestys lauantaina 28.9.2019 klo 15.00-16.30

Mikäli Sääksitoimikuntaan ei saada 10 jäsentä, hallitus päättää tarvittavista toimista toiminnan
turvaamiseksi.