ALUETTA KOSKEVAT TIEDOTTEET PÄIVITETÄÄN TÄHÄN OSIOON

tiedotteet 2021

Päivitetty COVID-19 tiedote

COVID-19 pdf

tiedotteet 2020

Muistathan, että alueella käytetyt sähköt maksetaan ennen vuoden vaihdetta ja touko- ja elokuun lopulla.