ALUETTA KOSKEVAT TIEDOTTEET PÄIVITETÄÄN TÄHÄN OSIOON

tiedotteet 2021

Muistathan, että alueella käytetyt sähköt maksetaan ennen vuoden vaihdetta ja touko- ja elokuun lopulla.

VihtiPark toimikunnan kokouspöytäkirjaote 8/2021

tiedotteet 2020