ALUETTA KOSKEVAT TIEDOTTEET PÄIVITETÄÄN TÄHÄN OSIOON

tiedotteet 2020

SF-Caravan Hyvinkään seutu ry hallitus on vahvistanut
SFC VihtiPark toimikuntaan uudet jäsenet

VUOSILLE 2021-2022 (2 vuoden paikka)

Andersson Tuomo
Lång Harri
Mäkelä Päivi
Punnonen Timo
Pylkkä Lauri

VUODELLE 2021 (1 vuoden paikka)

Kanerva Tuula
Stig Mika

SF-CARAVAN HYVINKÄÄNSEUTU RY TIEDOTTAA

Alueen kaivovesijärjestelmä on puhdistettu. Tulosten perusteella vesi on juomakelpoista.

Tarkempi raportti tuloksista nähtävillä alueen ilmoitustaululla.

Hallitus 18.9.2020

PUHDISTETTU 28.8 odotetaan testin tuloksia

SF-CARAVAN HYVINKÄÄN SEUTU RY TIEDOTTAA

VIHTIPARKIN JUOMAVESI TULEE KEITTÄÄ ENNEN KÄYTTÖÄ!!!!!
Juomavedessä voi olla tautia aiheuttavia mikrobeja. VihtiParkin juomavedestä otetusta vesinäytteestä on löydetty Escherichia coli –bakteeri. Kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä vähintään 10 minuutin ajan ennen käyttöä.
Keittokehotus on voimassa siihen asti, kunnes asiasta tiedotetaan uudelleen.
Alueelle tuodaan puhdasta juomavettä Nurmijärven VPK:lta siihen tarkoitetussa säiliössä, kunnes kaivo saadaan puhdistettu. VihtiPark toimikunta hoitaa asiaa.

Tiedotteet 2019

Muistathan, että alueella käytetyt sähköt maksetaan ennen vuoden vaihdetta ja touko- ja elokuun lopulla.